Obrazek

 

Windows 8

Konfiguracja protokołu TCP/IP do współpracy z siecią GRS na komputerach z systemem Windows 8. Aby skonfigurować połączenie lokalne należy wejść we właściwości połączenia lokalnego. Można to zrealizować stosując kilka ścieżek. Najszybszym sposobem jest uruchomienie aplikacji ncpa.cpl do otworzenia połączeń sieciowych i skonfigurowanie protokołu TCP/IP. Drugim sposobem jest uruchomienie połączenia sieciowego przechodząc przez wszystkie kroki.

Sposób 1. Program ncpa.cpl można uruchomić poprzez ”Uruchom” (”Run”) i wpisanie nazwy programu zatwierdzając przyciskiem ”OK”. Aby wywołać okno ”Uruchom” na klawiaturze należy nacisnąć klawisze ”⊞Win+R ”

obrazek

Połączenia sieciowe uruchomić można także z prawego bocznego pasku. Klikamy tam na ”Wyszukiwanie” (”Search”) i wpisujemy w odpowiednim polu ncpa.cpl.

obrazek

W obu przypadkach przejdziemy do okna połączeń sieciowych. Kolejne kroki jakie są do wykonania

Sposób 2. Z bocznego paska uruchamiamy ”Ustawienia” (”Settings”).

obrazek

Następnie wybieramy ”Panel Sterowania” (”Control Panel”)

obrazek

W nowym okienku zmieniamy opcję wyświetlania klikając w prawym górnym rogu ”Widok według” (”View by”) na ”Duże ikony” (”Large icon”).

obrazek

Odnajdujemy i klikamy na ”Centrum sieci i udostępniania” (”Network and Sharing Center”).

obrazek

W centrum sieci i udostępniania po lewej stronie okna odnajdujemy i uruchamiamy ”Zmień ustawienia karty sieciowej” (”Change adapter settings”).

obrazek

Następnie przechodzimy do niżej opisanych kroków, które są jednakowe dla obu sposobów.

 1. W oknie połączeń sieciowych wybieramy połączenie lokalne przewodowe i prawym przyciskiem myszy i z rozwijanego menu wybieramy ”Właściwości” (”Properties”).

  obrazek

 2. Wchodzimy we właściwości protokołu TCP/IP v4.

  obrazek

 3. W zakładce ogólnych właściwościach protokołu wybieramy opcję ręcznych ustawień adresu IP oraz adresów serwerów DNS. Pola uzupełniamy według poniższego schematu:

  Adres IP : 192.168.X.X
  Maska podsieci : 255.255.255.0
  Brama domyślna : 192.168.X.1
  Preferowany serwer DNS : 195.66.144.2
  Alternatywny serwer DNS : 195.66.144.4

  gdzie. X – jest to numer przydzielony w trakcie podpisywania umowy.

  obrazek

 4. Po poprawnym wpisaniu powyższych informacji zatwierdzamy je przyciskiem ”OK”. To samo robimy z oknem wcześniejszym.
 5. Koniec konfiguracja sieci GRS w systemach Windows 8
 6.  

  obrazek obrazek