Obrazek

 

Windows 7


Konfigurację połączenia rozpoczynamy od sprawdzenia czy zainstalowana jest karta sieciowa. Jeśli jesteś pewien, że karta jest już zainstalowana możesz pominąć kroki numer 1-5. Wykonywanie części z wymienionych punktów w zależności od konfiguracji systemu może spowodować wywołanie komunikatu potwierdzającego Twoją działalność. W takim wypadku należy potwierdzić poprzez wybranie opcji ”Kontynuuj”.

 1. Klikamy na przycisk ”Start” i odnajdujemy pozycję ”Komputer”, na którym klikamy prawym przyciskiem myszy.

  obrazek

 2. Z rozwijanego menu wybieramy pozycję ”Właściwości”.

  obrazek

 3. Na nowo otwartym oknie odnajdujemy pozycję ”Menadżer urządzeń” i ją wybieramy lewym przyciskiem myszy.

  obrazek

 4. W nowym oknie szukamy pozycji ”Karty sieciowe” rozwijamy je i sprawdzamy czy na liście znajduję się twój model karty sieciowej.

  obrazek

 5. Jeżeli odnalazłeś swoją kartę sieciową przejdź do następnego punktu. W przeciwnym razie sprawdź czy karta sieciowa fizycznie znajduję się w komputerze oraz czy została zainstalowana poprawnie. Informację na ten temat znajdziesz czytając dokumentację techniczna swojego komputera.
 6. Konfigurację połączenia lokalnego rozpoczynamy od włączenia ”Panelu Sterowania”, który włączamy z menu Start.

  obrazek

 7. W oknie panelu sterowania wybieramy ”Widok według: Duże ikony”

  obrazek

 8. Odnajdujemy i klikamy lewym przyciskiem myszy na ”Centrum sieci i udostępniania”

  obrazek

 9. Po lewej stronie okna odnajdujemy ”Zmień ustawienia karty sieciowej” i klikamy na nim lewym przyciskiem myszy

  obrazek

 10. Wybieramy konfigurowane ”Połączenie lokalne” i klikamy na nim prawym przyciskiem myszy a z rozwiniętego menu wybieramy ”Właściwości”

  obrazek

 11. W środkowej części okienka wybieramy ”Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) i klikamy na przycisk ”Właściwości”

  obrazek

 12. Na zakładce ”Ogólne” wybieramy opcję „Użyj następującego adresu IP” oraz opcję ”Użyj następujących adresów serwerów DNS”. Pola uzupełniamy według poniższego schematu:
  Adres IP : 192.168.X.X
  Maska podsieci : 255.255.255.0
  Brama domyślna : 192.168.X.1
  Preferowany serwer DNS : 195.66.144.2
  Alternatywny serwer DNS : 195.66.144.4

  gdzie. X – jest to numer przydzielony w trakcie podpisywania umowy.
  obrazek

 13. Po poprawnym wpisaniu powyższych informacji zatwierdzamy je przyciskiem ”OK”. To samo robimy z oknem wcześniejszym.
 14. Koniec konfiguracja sieci GRS w systemach Windows 7

 

obrazek obrazek