Obrazek

 

Debian

 

Konfiguracja połączenia lokalnego z siecią GRS przedstawiona na przykładzie Linuxa Debian 2.6.32-5-686. Dla innych wersji systemów konfiguracja może odbiegać od przedstawionej poniżej, jednak sam schemat postępowania i ustawione wartości będą takie same.

 1. Wchodzimy kolejno w ”System” → ”Preferencje” → ”Połączenia sieciowe”.

  obrazek

 2. W oknie połączeń sieciowych wchodzimy na zakładkę ”Przewodowe” i naciskamy przycisk ”Dodaj”.

  obrazek

 3. W oknie modyfikacji połączeń przewodowych przechodzimy do zakładki ”Ustawienia Ipv4”. Zmieniamy metodę na ”Ręcznie” i klikamy na przycisk ”Dodaj”.

  obrazek

 4. Uzupełniamy dane w bloku ”Adresy” według poniższego schematu:
  Adres : 192.168.X.X
  Maska sieci : 255.255.255.0
  Brama domyślna : 192.168.X.1
  Serwer DNS : 195.66.144.2
  : 195.66.144.4

  gdzie. X – jest to numer przydzielony w trakcie podpisywania umowy.

  obrazek

  Następnie naciskamy na przycisk ”Routes” (Trasy)

 5. W nowym oknie klikamy na przycisk ”Dodaj” i uzupełniamy dane według poniższego schematu:
  Adres : 192.168.X.X
  Maska sieci : 255.255.255.0
  Brama : 192.168.X.1

  gdzie. X – jest to numer przydzielony w trakcie podpisywania umowy.
  obrazek

 6. Zatwierdzamy wykonane czynności przyciskiem ”OK” a wcześniejsze okno przyciskiem ”Zastosuj”.
 7. Koniec konfiguracja sieci GRS w systemach Linux Debian

 

obrazek obrazek